کنفرانس ها و همایش ها مسیرنو | دپارتمان روانشناسی مرکز آموزش دانشگاه علم و فرهنگ

وبینار تخصصی فنون مذاکره دکتر لواسانی

به گزارش روابط عمومی مسیر نو وبینار تخصصی آموزش ضمن خدمت کارکنان وزارت علوم با عنوان فنون مذاکره در تاریخ 6 دی 99 با تدریس دکتر محسن لواسانی روان شناس و مدرس ئانشگاه از ساعت 12 الی 14 برگزار میشود این دوره اختصاصی کارکنان و مدیران وزارت علوم است وشیوه های ازتباطات و اهمیت فن دفاع از موضوعات این وبینار خواهد بود

همایش روانشناسی ازدواج با حضور دکتر محسن لواسانی چگونه قبل از ازدواج طرف خود را بشناسیم ؟

همایش ازدواج و مهارتهای شناختی قبل از ازدواج با حضور دکتر محسن لواسانی