کنفرانس ها و همایش ها مسیرنو | دپارتمان روانشناسی مرکز آموزش دانشگاه علم و فرهنگ

همایش روانشناسی ازدواج با حضور دکتر محسن لواسانی چگونه قبل از ازدواج طرف خود را بشناسیم ؟

همایش ازدواج و مهارتهای شناختی قبل از ازدواج با حضور دکتر محسن لواسانی