همایش ستاره دریایی
  • خانه
  • همایش ستاره دریایی
دومین همایش مرکز مسیرنو در دانشگاه علم وفرهنگ
همایش ستاره دریایی

همایش ستاره دریایی" قله موفقیت من کجاست" با شعار من خودم را دوست دارم تو نیز خود را دوست می داری

               این همایش در تاریخ 1395/10/12 در سالن آمفی تواتر دانشگاه علم و فرهنگ با حضور پرشور دانشجویان روانشناسی و دانشجویان سایر رشته ها برگزار شد.

  شناخت اهداف و رسیدن  به باورموفقیتهای فردی و کنترل روابط میان فردی دانشجویان با نگاهی به شناخت راههای دستیابی به سمت قله موفقیت در زندگی پرداخته شد